دانیل «st0neydanza» داگوستینو در روز یازدهم عنوان NACOOP را به دست می‌آورد

تاریخ رویداد ورودی های استخر قیمت برنده قیمت (به دلار آمریکا) 15 سپتامبر USCOOP شماره 1: 100 دلار گرم کردن توربو، 35000 دلار GTD 499 45808 دلار “Jkin231” 8,143 دلار 15 سپتامبر USCOOP شماره 2: 20 دلار مینی توربو گرم کردن، 17.5 هزار دلار GTD 1056 19219 دلار “thepescis1” 2486 دلار* 15 سپتامبر USCOOP شماره 3: 50 دلار گرم کردن 8 بازی، 7.5 هزار دلار GTD 247 11239 دلار “DIAL514” 2172 دلار 15 سپتامبر USCOOP شماره 4: گرم کردن هایپر توربو 30 دلار، GTD 10000 دلار 630 17766 دلار “TheScreamMask” 2842 دلار* 16 سپتامبر USCOOP شماره 5: 20 دلار گرم کردن بعد از ظهر، KO مترقی، 12000 دلار GTD 601 12000 دلار WarrenBluffet44 910 دلار + 1078 دلار 16 سپتامبر USCOOP شماره 6: 100 دلار قهرمانی آزاد، 50000 دلار GTD 654 60,037 دلار “kfitz28” 8579 دلار* 16 سپتامبر USCOOP شماره 7: 30 دلار مینی اوپن، 20000 دلار GTD 998 27245 دلار “پیمپ گردان” 4455 دلار 16 سپتامبر USCOOP #8: 300 دلار پروگرسیو بیگ KO، 50000 دلار GTD 186 52080 دلار “LetsGoGlobal” 2631 دلار + 12256 دلار 16 سپتامبر USCOOP شماره 9: 50 دلار 2 تا 7 قرعه کشی سه گانه، 5000 دلار GTD 143 6507 دلار “انبه سکه” 1366 دلار 16 سپتامبر USCOOP شماره 10: 100 دلار توربو زوم، 6-Max، 20000 دلار GTD 269 24694 دلار “rkellyishe” 4320 دلار* 17 سپتامبر USCOOP شماره 11: 100 دلار NLHE [Sunday Marathon – PKO Edition]35000 دلار در روز 423 38831 دلار 248 الاغ 6348 دلار* 17 سپتامبر USCOOP شماره 12: 10 دلار NLHE [Sunday Starter]6000 دلار GTD 932 8481 دلار 1 دلار 1410 دلار 17 سپتامبر USCOOP شماره 13: 100 دلار NLHE [Sunday Championship]130000 دلار GTD 1,392 130000 دلار Rickwon574 20185 دلار 17 سپتامبر USCOOP شماره 14: 25 دلار NLHE [Mini Sunday Special]30000 دلار GTD 1,498 34079 دلار Vokey1224 5229 دلار 17 سپتامبر USCOOP شماره 15: 500 دلار NLHE [High Roller 6-Max Championship]100000 دلار GTD 199 100000 دلار بازم ممنون 18087 دلار* 17 سپتامبر USCOOP شماره 16: اسب 100 دلار، Gtd 10000 دلار 119 10924 دلار JWG_In_NJ 2281 دلار* 17 سپتامبر USCOOP شماره 17: 75 دلار NLHE [Sunday Second Chance]20000 دلار GTD 391 26685 دلار کلوکاس 4860 دلار 17 سپتامبر USCOOP #18: 50 دلار NLHE [Bounty Builder Adrenaline, Progressive Total KO]15000 دلار GTD 419 19693 دلار xBlackout16 3965 دلار 18 سپتامبر USCOOP 19: Battle Royale Early Edition به ارزش 20 دلار، Gtd. به ارزش 6000 دلار 659 11993.00 دلار پرومتئوس استفاده کرد 789 دلار 18 سپتامبر USCOOP 20: 250 دلار NLHE [Battle Royale Championship]60000 دلار GTD 307 71531 دلار دیوید کی پوکر 5510 دلار 18 سپتامبر USCOOP 21: 100 دلار PLO8، 17.5 هزار دلار Gtd 209 19186 دلار OJLimpsinnnn 3765 دلار 18 سپتامبر USCOOP 22: 100 دلار NLHE [Freezeout]17.5 هزار دلار GTD 267 24510 دلار Shrimply Pibs 4677 دلار 18 سپتامبر USCOOP 23: 50 دلار NLHE [Mini Battle Royale, USCOOP Edition]17.5 هزار دلار GTD 510 23205 دلار Stak62 1586 دلار 18 سپتامبر USCOOP 24: 75 دلار NLHE [Turbo]17.5 هزار دلار GTD 290 19792 دلار jdrisco6 3752 دلار 19 سپتامبر USCOOP 25: 20 دلار NLHE [Bigstack Warmup]7000 دلار در روز 788 14,342 دلار “RNGesusSaves” 2,434 دلار 19 سپتامبر USCOOP 26: 200 دلار NLHE [Bigstack Championship]60000 دلار GTD 429 79794 دلار Benji “OtB_RedHeron” Felson 12926 دلار* 19 سپتامبر USCOOP 27: 100 دلار NLHE [4-Max, Progressive KO]30000 دلار GTD 375 34425 دلار “pinksquirrel7” 5891 دلار 19 سپتامبر USCOOP 28: Stud Hi-Lo 50 دلاری، Gtd 5K دلار 133 6052 دلار “العینک” 1173 دلار* 20 سپتامبر USCOOP 29: 100 دلار NLHE [Bigstack Storm]45000 دلار در روز 573 52601 دلار “jglman0126” 9279 دلار 20 سپتامبر USCOOP 30: 250 دلار PLO [Pot Limit Omaha Championship]30000 دلار GTD 211 49,163 دلار «G00BER_H0TLINE» 9647 دلار 20 سپتامبر USCOOP 31: 50 دلار NLHE [Progressive KO, Freezeout]10000 دلار GTD 357 16244 دلار “Kuan28837” 2725 دلار 20 سپتامبر USCOOP 32: 75 دلار NLHE [Storm Chance Turbo]12K Gd 285 [19451دلار “squeeze.it.plzz” 3702 دلار 21 سپتامبر رویداد شماره 33 USCOOP: مسابقات قهرمانی هیجان انگیز 500 دلاری، Progressive KO، 80000 دلار GTD 166 80000 دلار “EarnhardtFan59” 6854 دلار + 10773 دلار 21 سپتامبر رویداد USCOOP شماره 34: 100 دلار Big Stack Thrill، Progressive KO، 45000 دلار 641 58844 دلار “دوست یارو 80” 3986 دلار + 4125 دلار 21 سپتامبر رویداد USCOOP شماره 35: Razz، 5000 دلار GTD 159 7235 دلار “بسیک” 1466 دلار 21 سپتامبر رویداد USCOOP شماره 36: 30 دلار هیجان کوتاه پنجشنبه، Progressive KO 769 20994 دلار “aszaszin3636” 1382 دلار + 1900 دلار 21 سپتامبر رویداد USCOOP شماره 37: 20 دلار PLO Bounty Builder Adrenaline، Progressive KO، 6000 دلار GTD 353 6636 دلار “بسیک” 493 دلار + 723 دلار 22 سپتامبر رویداد USCOOP شماره 38: 100 دلار NLHE Big Stack Friday Night Fight، Progressive KO، 40000 دلار GTD 586 53795 دلار “rkellyishere” 3686 دلار + 4724 دلار 22 سپتامبر رویداد شماره 39 USCOOP: قهرمانی 4-Max NLH 200 دلار، 35000 دلار GTD 252 46872 دلار “thewholefunk” 9035 دلار 23 سپتامبر USCOOP 40: 30 دلار NLHE [Saturday Iron Man]7.5 هزار دلار GTD 476 12994 دلار “هانس نیمن” 2,310 دلار 23 سپتامبر USCOOP 41: 50 دلار NLHE، 17.5 هزار دلار Gtd 576 25798 دلار “بسیک” 4561 دلار 23 سپتامبر USCOOP 42: 50 دلار NLHE [Progressive KO]17.5 هزار دلار GTD 576 26208 دلار “pinksquirrel7” 1805 دلار + 2175 دلار 23 سپتامبر USCOOP 43: 100 دلار NLHE [Deepstack Championship]35000 دلار در روز 619 56824 دلار “FoxNinja22” 10007 دلار 23 سپتامبر USCOOP 44: 30 دلار NLHE [7-Max, Turbo]6000 دلار GTD 391 10064 دلار “هانس نیمن” 1946 دلار 24 سپتامبر USCOOP 45: 50 دلار NLHE [Half Price Marathon]17.5 هزار دلار GTD 483 21976 دلار “راگی” 3907 دلار 24 سپتامبر USCOOP 46: 10 دلار NLHE [Sunday Starter]6000 دلار GTD 854 7771 دلار “رندی لاهی اس وی” 1297 دلار 24 سپتامبر USCOOP 47: 200 دلار NLHE [Sunday Special Championship]150000 دلار GTD 965 179,490 دلار «دیوید کی پوکر» 29,343 دلار 24 سپتامبر USCOOP 48: 30 دلار NLHE [Mini Sunday Special]30000 دلار GTD 1425 38902 دلار “فیلیچ استیک” 5969 دلار 24 سپتامبر USCOOP 49: 1000 دلار NLHE High Roller 100000 دلار در روز 139 132050 دلار استانتون «استونی پوکس» تننوفسکی 11664 دلار* 24 سپتامبر USCOOP 50: 100 دلار PLO [5-Max]15000 دلار GTD 224 20563 دلار Kingston511 2970 دلار* 24 سپتامبر USCOOP 51: 50 دلار NLHE [Bounty Builder Adrenaline]12000 دلار GTD 405 19035 دلار استانتون «استونی پوکس» تننوفسکی 1383 دلار* 25 سپتامبر USCOOP 52: 100 دلار NLHE [Bigstack Battle Royale]35000 دلار در روز 483 44,339 دلار “Peeler23” 7823 دلار 25 سپتامبر USCOOP 53: 200 دلار NLHE [Freezeout Championship]25000 دلار GTD 188 34968 دلار ژوزف سروونیوس سروو 6937 دلار 25 سپتامبر USCOOP 54: 30 دلار NLHE [Turbo Royale]12000 دلار GTD 558 15233 دلار دانیل “st0neydanza” داگوستینو 2,143 دلار 25 سپتامبر USCOOP 55: 20 دلار NLHE [3-Max Arenaline]6000 دلار GTD 480 9024 دلار “rich2579” 1606 دلار

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *